Draagbaar landschap

Aangekocht door Staatsbosbeheer voor de duinen van Noordwijk