Educatie

Educatie is een breed begrip. Ik vind het leuk om kinderen te inspireren en in contact te brengen met materialen. Het is fijn om met de handen te  werken en een idee naar een daadwerkelijke tekening of beeld te kunnen vertalen.

Ik verzorg workshop, evenementen en cursussen voor kinderen/jongerne.

Voor het bedrijf Lukida zet ik mij in om het lerarentekort terug de dringen door kunstenaars een kunstproject op een school te laten uitvoeren.